Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus L'asseguranca es va tornar molt mes sofisticada a l'Europa de la Il·lustracio, i es van desenvolupar varietats especialitzades. L'asseguranca de propietats tal com la coneixem avui es pot rastrejar fins al Great Fire de Londres, que en 1666 devorava mes de 13.000 cases. Els efectes devastadors del foc van convertir el desenvolupament de l'asseguranca "des d'una questio de conveniencia en urgencia, un canvi d'opinio reflectit en la inclusio d'un lloc per a l'oficina d'assegurances de Sir Christopher Wren en el seu nou pla per a Londres el 1667. "4 Alguns assajos d'assegurances d'incendis no van arribar a res, pero el 1681, l'economista Nicolas Barbon i onze associats van establir la primera companyia d'assegurances d'incendis, la" Oficina d'assegurances per a habitatges ", al fons de la Cambra Reial per assegurar mao i marc llars. Inicialment, cinc mil habitatges estaven assegurats per la seva oficina d'assegurances.5 Al mateix temps, es van fer els primers plans d'asseguranca per a la subscripcio d'empreses comercials. Perihal Perkembangan Asuransi

Discussion started by heracleseo , on 29 days ago
You need to be a member of this group before you can participate in this discussion