Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Una entrevista tambe permet al candidat avaluar la cultura corporativa i les demandes del treball. Es poden utilitzar varies rondes d'entrevistes de feina i / o altres metodes de seleccio de candidats on hi ha molts candidats o la feina es particularment desafiant o desitjable. Les rondes anteriors de vegades anomenades "entrevistes de seleccio" poden implicar menys personal dels empresaris i normalment seran molt mes curtes i menys profundes. Un enfocament inicial d'entrevista cada vegada mes comu es l'entrevista telefonica. Aixo es especialment comu quan els candidats no viuen prop de l'empresari i te l'avantatge de mantenir els costos baixos per a ambdos costats. Des de 2003, s'han realitzat entrevistes a traves de programari de videoconferencia, com ara Skype. Una vegada que tots els candidats han estat entrevistats, l'empresari normalment selecciona els candidats mes desitjables i comenca la negociacio d'una oferta de feina. Els investigadors han intentat identificar quines estrategies d'entrevista o "constructes" poden ajudar els entrevistadors a escollir el millor candidat.  

La investigacio suggereix que les entrevistes capturen una gran varietat d'atributs sol·licitants. Les construccions es poden classificar en tres categories: contingut rellevant per a la feina, rendiment dels entrevistats (comportament no relacionat amb el treball, pero que influeix en l'avaluacio), i biaixos d'entrevistadors irrelevants per al treball. Contingut d'entrevista rellevant en el treball Les preguntes d'entrevistes generalment estan dissenyades per aprofitar els atributs sol·licitants que son especificament rellevants per a la feina per a la qual s'aplica la persona. El sol·licitant rellevant per al treball atribueix que es considera que les preguntes que es pretenen avaluar son necessaries perque un pugui realitzar correctament en el lloc de treball. Les construccions rellevants per al treball que s'han avaluat en l'entrevista es poden classificar en tres categories: trets generals, factors experimentals i elements basics de treball. La primera categoria es refereix als trets sol·licitants relativament estables. La segona categoria es refereix al coneixement del treball que el sol·licitant ha adquirit amb el temps. La tercera categoria fa referencia als coneixements, habilitats i habilitats associades a la feina. Rendiment de l'entrevistat Les avaluacions d'entrevistes de les respostes dels sol·licitants tambe solen ser acolorides per la forma en que un sol licitant es comporta en l'entrevista. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia

Discussion started by heracleseo , on 366 days ago
You need to be a member of this group before you can participate in this discussion